Cơ cấu tổ chức
Chi ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Hoàng Văn Mạnh
Bí thư TS. Hoàng Văn Mạnh
2 TS. Vũ Văn Hùng
Phó bí thư TS. Vũ Văn Hùng
3 ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
Ủy viên ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
Lãnh đạo khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Vũ Văn Hùng

Email: hungvvu@tmu.edu.vn
Trưởng Khoa TS. Vũ Văn Hùng
2 TS. Hoàng Văn Mạnh

Email: hoangmanh@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Khoa TS. Hoàng Văn Mạnh
BCH Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Đặng Thị Hoài
Chủ tịch TS. Đặng Thị Hoài
2 NCS. ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
Phó chủ tịch NCS. ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
3 TS. Hoàng Thị Thắm
Ủy viên TS. Hoàng Thị Thắm
Bộ môn Kinh tế chính trị
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Đặng Thị Hoài
Trưởng bộ môn, Giảng viên chính TS. Đặng Thị Hoài
2 TS. Võ Tá Tri

Email: votatri@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Võ Tá Tri
3 TS. Vũ Văn Hùng

Email: hungvvu@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Vũ Văn Hùng
4 TS. Hoàng Văn Mạnh

Email: hoangmanh@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Hoàng Văn Mạnh
5 ThS. Tống Thế Sơn

Email: tongthesonktct@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Tống Thế Sơn
6 ThS. Hoàng Thị Vân
Giảng viên tập sự ThS. Hoàng Thị Vân
Bộ môn Triết học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Tạ Thị Vân Hà

Email: vanha@tmu.edu.vn
Trưởng bộ môn, Giảng viên chính TS. Tạ Thị Vân Hà
2 TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Email: thuha@tmu.edu.vn
Giảng viên chính
Phó trưởng BM
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
3 TS. Đặng Minh Tiến

Email: minhtien@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Đặng Minh Tiến
4 NCS.ThS. Đỗ Thị Phương Hoa

Email: phuonghoa@tmu.edu.vn
Giảng viên chính NCS.ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
5 ThS. Phạm Thị Hương

Email: phamhuong@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Phạm Thị Hương
6 ThS. Nguyễn Quỳnh Hương
Giảng viên
Tổ trưởng công đoàn
ThS. Nguyễn Quỳnh Hương
7 ThS. Nguyễn Thị Liên
Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Liên
8 TS. Hồ Công Đức

Email: Hocongductriet@tmu.edu.vn
Giảng viên TS. Hồ Công Đức
9 ThS. Đào Thu Hà

Email: daothuha@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Đào Thu Hà
Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Nguyễn Thị Lan Phương

Email: lanphuong@tmu.edu.vn
Trưởng bộ môn, Giảng viên chính TS. Nguyễn Thị Lan Phương
2 TS. Hoàng Thị Thắm

Email: hoangtham@tmu.edu.vn
Giảng viên chính
Phó trưởng BM
TS. Hoàng Thị Thắm
3 TS. Bùi Hồng Vạn

Email: buihongvan@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Bùi Hồng Vạn
4 TS. Nguyễn Ngọc Diệp

Email: ngocdiep@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Nguyễn Ngọc Diệp
5 ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt

Email: minhnguyet@tmu.edu.vn
Giảng viên chính ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt
6 NCS.ThS. Ngô Thị Huyền Trang

Email: huyentrang@tmu.edu.vn
Giảng viên chính NCS.ThS. Ngô Thị Huyền Trang
7 ThS. Vũ Thị Thu Hà
Giảng viên chính ThS. Vũ Thị Thu Hà
8 ThS. Lê Văn Nguyên
Giảng viên ThS. Lê Văn Nguyên
9 TS. Hoàng Thị Thúy
Giảng viên tập sự TS. Hoàng Thị Thúy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây