Cơ cấu tổ chức
Ban Chủ nhiệm Khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Vũ Văn Hùng

Email: hungvvu@tmu.edu.vn
Trưởng Khoa
PBT Chi bộ, CT Công đoàn Khoa
TS. Vũ Văn Hùng
2 ThS. Hoàng Văn Mạnh

Email: hoangmanh@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Khoa
Bí thư Chi bộ
ThS. Hoàng Văn Mạnh
Bộ môn NLCB của CN Mác-Lênin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Tạ Thị Vân Hà

Email: vanha@tmu.edu.vn
Trưởng BM TS. Tạ Thị Vân Hà
2 ThS. Đặng Thị Hoài

Email: danghoai@tmu.edu.vn
Phó Trưởng BM
UV BCH Công đoàn
ThS. Đặng Thị Hoài
3 PGS.TS. Phương Kỳ Sơn

Email: phuongkyson@tmu.edu.vn
Giảng viên PGS.TS. Phương Kỳ Sơn
4 ThS. Hoàng Văn Mạnh

Email: hoangmanh@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Khoa
UV Chi ủy
ThS. Hoàng Văn Mạnh
5 TS. Đặng Minh Tiến

Email: minhtien@tmu.edu.vn
Giảng viên TS. Đặng Minh Tiến
6 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Email: quynhanh@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
7 ThS. Phạm Thị Hương

Email: phamhuong@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Phạm Thị Hương
Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Bùi Hồng Vạn

Email: buihongvan@tmu.edu.vn
Trưởng BM TS. Bùi Hồng Vạn
2 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Email: thuha@tmu.edu.vn
Phó Trưởng BM ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
3 ThS. Phạm Ngọc Phương

Email: ngocphuong@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Phạm Ngọc Phương
4 ThS. Đỗ Thị Phương Hoa

Email: phuonghoa@tmu.edu.vn
Giảng viên
PCT Công đoàn, Ủy viên Chi ủy
ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
5 ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt

Email: minhnguyet@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt
6 ThS. Ngô Thị Huyền Trang

Email: huyentrang@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Ngô Thị Huyền Trang
Bộ môn ĐLCM của ĐCS Việt Nam
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Võ Tá Tri

Email: votatri@tmu.edu.vn
Trưởng BM TS. Võ Tá Tri
2 ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

Email: lanphuong@tmu.edu.vn
Phó Trưởng BM ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
3 TS. Vũ Văn Hùng

Email: hungvvu@tmu.edu.vn
Trưởng Khoa
PBT Chi bộ, CT Công đoàn
TS. Vũ Văn Hùng
4 ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Email: ngocdiep@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Nguyễn Ngọc Diệp
5 ThS. Hoàng Thị Thắm

Email: hoangtham@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Hoàng Thị Thắm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây