Cơ cấu tổ chức
Ban Chủ nhiệm Khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Vũ Văn Hùng

Email: hungvvu@tmu.edu.vn
Trưởng Khoa, GVC
PBT Chi bộ
TS. Vũ Văn Hùng
2 TS. Hoàng Văn Mạnh

Email: hoangmanh@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Khoa, GV
Bí thư Chi bộ
TS. Hoàng Văn Mạnh
BCH Công đoàn Khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Đặng Thị Hoài
Phó TBM, GVC
CTCĐ Khoa
TS. Đặng Thị Hoài
2 NCS. ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
GV
PCT CĐ Khoa
NCS. ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
3 TS. Hoàng Thị Thắm
GV
UV BCH CĐ Khoa
TS. Hoàng Thị Thắm
Bộ môn Triết học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Tạ Thị Vân Hà

Email: vanha@tmu.edu.vn
Trưởng BM, GVC TS. Tạ Thị Vân Hà
2 PGS.TS. Phương Kỳ Sơn

Email: phuongkyson@tmu.edu.vn
GVCC PGS.TS. Phương Kỳ Sơn
3 TS. Đặng Minh Tiến

Email: minhtien@tmu.edu.vn
GV TS. Đặng Minh Tiến
4 ThS. Phạm Thị Hương

Email: phamhuong@tmu.edu.vn
GV ThS. Phạm Thị Hương
5 ThS. Nguyễn Quỳnh Hương
Giảng viên ThS. Nguyễn Quỳnh Hương
Bộ môn KTCT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Vũ Văn Hùng

Email: hungvvu@tmu.edu.vn
Trưởng Khoa, GVC
PBT Chi bộ
TS. Vũ Văn Hùng
2 TS. Hoàng Văn Mạnh

Email: hoangmanh@tmu.edu.vn
Phó Trưởng khoa, GV
Bí thư Chi bộ
TS. Hoàng Văn Mạnh
3 TS. Võ Tá Tri

Email: votatri@tmu.edu.vn
Trưởng BM, GVC TS. Võ Tá Tri
4 TS. Đặng Thị Hoài
Phó TBM, GVC TS. Đặng Thị Hoài
Bộ môn CNXH KH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Bùi Hồng Vạn

Email: buihongvan@tmu.edu.vn
Trưởng BM, GVC TS. Bùi Hồng Vạn
2 NCS.ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Email: thuha@tmu.edu.vn
Phó Trưởng BM, GV NCS.ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
3 TS. Nguyễn Thị Lan Phương

Email: lanphuong@tmu.edu.vn
Phó Trưởng BM, GVC TS. Nguyễn Thị Lan Phương
4 NCS.ThS. Đỗ Thị Phương Hoa

Email: phuonghoa@tmu.edu.vn
Giảng viên
PCT Công đoàn, Ủy viên Chi ủy
NCS.ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
5 NCS.ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Email: ngocdiep@tmu.edu.vn
Giảng viên NCS.ThS. Nguyễn Ngọc Diệp
6 TS. Hoàng Thị Thắm

Email: hoangtham@tmu.edu.vn
GV TS. Hoàng Thị Thắm
7 ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt

Email: minhnguyet@tmu.edu.vn
GV ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt
8 ThS. Ngô Thị Huyền Trang

Email: huyentrang@tmu.edu.vn
GV ThS. Ngô Thị Huyền Trang
9 ThS. Vũ Thị Thu Hà
GV ThS. Vũ Thị Thu Hà
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây