Cơ cấu tổ chức
Chi ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Hoàng Văn Mạnh
Bí thư TS. Hoàng Văn Mạnh
2 TS. Vũ Văn Hùng
Phó bí thư TS. Vũ Văn Hùng
3 ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
Ủy viên ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
Lãnh đạo khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Vũ Văn Hùng

Email: hungvvu@tmu.edu.vn
Trưởng Khoa TS. Vũ Văn Hùng
2 TS. Hoàng Văn Mạnh

Email: hoangmanh@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Khoa TS. Hoàng Văn Mạnh
BCH Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Đặng Thị Hoài
Chủ tịch TS. Đặng Thị Hoài
2 NCS. ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
Phó chủ tịch NCS. ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
3 TS. Hoàng Thị Thắm
Ủy viên TS. Hoàng Thị Thắm
Bộ môn Kinh tế chính trị
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Đặng Thị Hoài
Trưởng bộ môn, Giảng viên chính TS. Đặng Thị Hoài
2 TS. Võ Tá Tri

Email: votatri@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Võ Tá Tri
3 TS. Vũ Văn Hùng

Email: hungvvu@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Vũ Văn Hùng
4 TS. Hoàng Văn Mạnh

Email: hoangmanh@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Hoàng Văn Mạnh
5 ThS. Tống Thế Sơn

Email: tongthesonktct@tmu.edu.vn
Giảng viên tập sự ThS. Tống Thế Sơn
Bộ môn Triết học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Tạ Thị Vân Hà

Email: vanha@tmu.edu.vn
Trưởng bộ môn, Giảng viên chính TS. Tạ Thị Vân Hà
2 PGS.TS. Phương Kỳ Sơn

Email: phuongkyson@tmu.edu.vn
Giảng viên cao cấp PGS.TS. Phương Kỳ Sơn
3 TS. Đặng Minh Tiến

Email: minhtien@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Đặng Minh Tiến
4 ThS. Phạm Thị Hương

Email: phamhuong@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Phạm Thị Hương
5 ThS. Nguyễn Quỳnh Hương
Giảng viên
Tổ trưởng công đoàn
ThS. Nguyễn Quỳnh Hương
6 ThS. Nguyễn Thị Liên
Giảng viên tập sự ThS. Nguyễn Thị Liên
7 ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh

Email: kieuoanh@tmu.edu.vn
Giảng viên tập sự ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh
8 TS. Hồ Công Đức

Email: Hocongductriet@tmu.edu.vn
Giảng viên tập sự TS. Hồ Công Đức
9 ThS. Đào Thu Hà

Email: daothuha@tmu.edu.vn
Giảng viên tập sự ThS. Đào Thu Hà
Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Nguyễn Thị Lan Phương

Email: lanphuong@tmu.edu.vn
Trưởng bộ môn, Giảng viên chính TS. Nguyễn Thị Lan Phương
2 TS. Bùi Hồng Vạn

Email: buihongvan@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Bùi Hồng Vạn
3 NCS.ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Email: thuha@tmu.edu.vn
Giảng viên chính NCS.ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
4 NCS.ThS. Đỗ Thị Phương Hoa

Email: phuonghoa@tmu.edu.vn
Giảng viên chính NCS.ThS. Đỗ Thị Phương Hoa
5 NCS.ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Email: ngocdiep@tmu.edu.vn
Giảng viên chính NCS.ThS. Nguyễn Ngọc Diệp
6 TS. Hoàng Thị Thắm

Email: hoangtham@tmu.edu.vn
Giảng viên chính TS. Hoàng Thị Thắm
7 ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt

Email: minhnguyet@tmu.edu.vn
Giảng viên chính ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt
8 NCS.ThS. Ngô Thị Huyền Trang

Email: huyentrang@tmu.edu.vn
Giảng viên chính NCS.ThS. Ngô Thị Huyền Trang
9 ThS. Vũ Thị Thu Hà
Giảng viên chính ThS. Vũ Thị Thu Hà
10 ThS. Lê Văn Nguyên
Giảng viên tập sự ThS. Lê Văn Nguyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây