Tin hoạt động

Hội thảo khoa học Khoa năm học 2017-2018

Thứ bảy - 10/03/2018 08:52

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Kính gửi:

 

Các Đ/c giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Thương mại

 

Căn cứ Biên bản kết luận Cuộc họp Hội đồng Khoa ngày 11/8/2017 Thông qua Kế hoạch Khoa học - Công nghệ của Khoa năm học 2017-2018.

Ban Chủ nhiệm Khoa xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2017-2018 tới các Đồng chí là giảng viên của Khoa

 

1. Chủ đề hội thảo:

 

“Đổi mới giảng dạy-học tập các học phần lý luận chính trị tại Trường Đại học Thương mại trong giai đoạn hiện nay”

 

2. Bài viết tập trung vào một số nội dung:

- Đổi mới nội dung giảng dạy - học tập các học phần lý luận chính trị:

+ Bổ sung, phát triển nội dung bài giảng các học phần lý luận chính trị;

+ Góp ý hoàn thiện nội dung giáo trình các học phần lý luận chính trị;

+ Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy - học tập các học phần lý luận chính trị;

+ Hoàn thiện thiết kế bài giảng các học phần lý luận chính trị;

+ Đổi mới nội dung đánh giá kết quả học tập các học phần lý luận chính trị;

+ Đổi mới nội dung thảo luận các học phần lý luận chính trị;

+ Tính kế thừa, trùng lặp trong giảng dạy giữa các học phần lý luận chính trị;

- Đổi mới phương pháp giảng dạy - học tập các học phần lý luận chính trị

+ Ưu điểm, hạn chế của các phương pháp truyền thống trong giảng dạy các học phần lý luận chính trị;

+ Ưu điểm, hạn chế của các phương pháp hiện đại trong giảng dạy các học phần lý luận chính trị;

+ Sự kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy các học phần lý luận chính trị;

+ Kinh nghiệm giảng dạy của giảng viên

3. Thời hạn nộp bài và dự kiến tổ chức Hội thảo

- Thời hạn nộp bài: ngày 02 tháng 10 năm 2017;

- Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: Giữa tháng 10 năm 2017;

- Bài viết được tập hợp theo Bộ môn và gửi về địa chỉ: bản in nộp về VP Khoa; bản mềm gửi vào địa chỉ email: llct@tmu.edu.vn .

 

 

ĐHTM, ngày 11 tháng 8 năm  2017

Trưởng Khoa

 

 

TS. Vũ Văn Hùng

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây