Hoạt động khoa học

Kế quả Hội nghị TTKH năm học 2017-2018

Thứ tư - 11/04/2018 10:57

Ngày 9 tháng 4 năm 2018, theo Kế hoạch công tác đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại phê duyệt, Khoa LLCT đã tổ chức HN TTKH với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII vào giảng dạy các học phần lý luận chính trị tại Trường Đại học Thương mại”.
Một số thông tin về Hội nghị:
Địa điểm: Văn phòng khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Thương mại
Thành phần: Toàn thể giảng viên không có giờ lên lớp;
Đại biểu: TS Trần Việt Thảo-Phó trưởng phòng Quản lý khoa học
Chủ tọa: Đ/c Vũ Văn Hùng
Thư ký: Đ/c Ngô Thị Minh Nguyệt
Hội nghị đã nghe các tác giả trình bày báo cáo tham luận và thảo luận:
- ThS. Nguyễn Thị Lan Phương (BM Đường lối CM của ĐCS Việt Nam): Vận dụng nội dung Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vào giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- ThS. Phạm Thị Hương (BM Nguyên lý CB của CN Mác - Lênin): Đưa Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng vào giảng dạy tại Trường Đại học Thương mại
- ThS. Vũ Thị Thu Hà (BM TT Hồ Chí Minh): Vận dụng Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ VI BCH Trung ương khóa XII vào giảng dạy  học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đ/c chủ tọa tổng kết những nội dung của các báo cáo trên và gợi mở một số nội dung để các nhà khoa học, các đ/c giảng viên thảo luận, trao đổi và vận dụng vào giảng dạy các học phần LLCT tại Trường ĐHTM.
Đ/c Thảo - đại diện Phòng Quản lý khoa học phát biểu với Hội nghị.
Đ/c Chủ tọa tổng kết Hội nghị và đề xuất một số nội dung, biện pháp vận dụng trong giảng dạy các học phần LLCT tại Trường ĐHTM.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây